De Wet op de Vaste Boekenprijs

In Nederland geldt de Wet op de Vaste Boekenprijs. Dat betekent dat als je in ons land een nieuw boek koopt, je daarvoor een vaste prijs betaalt. Deze prijs is vastgesteld door de uitgever. Het maakt dus niet uit waar je je boek koopt: of het nu is bij Boeken.com, de supermarkt of de benzinepomp. De prijzen van boeken op Boeken.com zijn gelijk aan de prijzen die gelden in andere Nederlandse online en offline boekwinkels. En vice versa.

Een vaste boekenprijs geeft de uitgevers (financiële) speelruimte om ook minder bekende auteurs en boeken uit te geven. Met de marges die verdiend worden op boeken die goed lopen, kunnen uitgevers experimenteren met nieuwe en onbekende titels. Dus naast bestsellers kunnen daardoor ook boeken worden uitgebracht die minder winstgevend zijn. Dat is precies het idee achter Wet op de Vaste Boekenprijs: de consument is gebaat bij een brede keuze. De wet stimuleert een pluriform aanbod van boeken.

Hoe werkt de Wet op de Vaste Boekenprijs?
De uitgever bepaalt volgens de wetgeving de prijs van een boek. Uitgever en importeur geven dit dan door aan het Commissariaat van de Media. Dit instituut maakt vervolgens de prijs bekend aan de markt. De uitgever heeft het recht om de prijs elk half jaar aan te passen. De verkoopprijs geldt voor iedereen die het boek wil verkopen. Een jaar nadat de eerste vaste prijs werd doorgegeven aan het Commissariaat van de Media heeft een uitgever het recht de vaste verkoopprijs los te laten. De wet geldt voor alle Nederlands- en Friestalige boeken.

Uitzonderingen op de Wet op de Vaste Boekenprijs
Er is een aantal uitzonderingen op de wet. Bijvoorbeeld als het gaat om beschadigde exemplaren, tweedehands boeken en schoolboeken. Het meest opvallend is echter dat e-Books niet onder wet vallen. De prijzen hiervan verschillen dus wél. Boeken.com heeft een mooi actieaanbod wat betreft e-Books.

Meer informatie over de Wet op de vaste Boekenprijs vind je bij het Commissariaat van de Media.