1.127 titels gevonden in Sdu Uitgevers vanaf € 7,50

 • Digitaal formaat

 • EPUB(113)
 • MP3(3)

Sorteer op:

 • De orde in het bestuursrecht
  De Nederlandse orde van advocaten en de plaatselijke orden van advocaten dragen verantwoordelijkheid voor de behartiging van een algemeen belang, namelijk het naar behoren functioneren van... Meer
  Paperback|
  December 2015

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  46,15
  Niet beschikbaar
 • Fiscaal Bezwaar in AWR en Awb
  Dit boek behandelt de fiscale bezwaarfase zoals die wettelijk is geregeld in de AWR en de Awb. Het boek is thematisch ingedeeld. Na een inleiding en een beschrijving van de historie van de... Meer
  Paperback|
  September 2017

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  75,58
  Niet beschikbaar
 • 2017
  Dit boek is een bewerking van mijn hand van het aanvankelijk door mr. Paulien Siegman onder dezelfde titel geschreven boek. De eerste druk verscheen in 1998. Mr. Siegman heeft daarna met... Meer
  Paperback|
  Januari 2017

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  54,76
  Niet beschikbaar
 • Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht
  Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht geeft inzicht in:- internationale en Europeesrechtelijke regels ter voorkoming van dubbele belasting, zowel op hetgebied van inkomen... Meer
  Paperback|
  Juli 2015

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  87,10
  Niet beschikbaar
 • Het levenstestament
  Het levenstestament staat in de belangstelling en vormt een speerpunt van het notariaat. Met deze bundeling van artikelen krijgt het levenstestament vanuit allerlei invalshoeken aandacht. Er... Meer
  Paperback|
  April 2017

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  50,58
  Niet beschikbaar
 • Notamail Verklaard
  Bundeling van Notamails van 2015-2016 Meer
  Paperback|
  Januari 2017

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  85,02
  Niet beschikbaar
 • Aanbestedingsrecht voor overheden
  Aanbestedingsrecht voor overheden is bedoeld voor de vele juristen, adviseurs van aanbesteders en ondernemers die in de praktijk met aanbestedingen werken. In deze geheel herziene vijfde... Meer
  Hardback|
  Mei 2017

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  75,05
  Niet beschikbaar
 • Handboek milieucriminaliteit
  Handboek milieucriminaliteit laat zien wat milieucriminaliteit is, wie de daders zijn, welke schade ermee wordt aangericht en hoe de handhaving en opsporing van deze vorm van misdaad in... Meer
  Hardback|
  Juli 2016
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  Actie: Geen verzendkosten!
  25,51
 • Hard op weg PK65
  De reeks Politiekunde is een uitgave van het OnderzoeksprogrammaPolitie & Wetenschap. Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in hetalgemeen concrete handleidingen, modellen,... Meer
  Paperback|
  Oktober 2014

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  35,15
  Niet beschikbaar
 • De nachtdienst verlicht
  De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandigonderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans... Meer
  Paperback|
  April 2012

  Niet beschikbaar

  16,44
  Niet beschikbaar
 • De eigen woning in de Wet IB 2001
  De eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 is continu in beweging. De regelingis na 2001 veelvuldig gewijzigd. De meest recente wetswijziging van formaat is inwerking getreden op 1 januari... Meer
  Paperback|
  Maart 2015

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  67,84
  Niet beschikbaar
 • Aanbestedingsrecht
  Hardback|
  September 2009

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  104,76
  Niet beschikbaar
 • Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak
  Verschenen als proefschrift. Onderzoek naar een belangrijke ontwikkeling in het Amerikaanse strafrecht: de problem solving-courts (ruimere rol van de rechter: rechter pakt de onderliggende... Meer
  Paperback|
  September 2011

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  60,75
  Niet beschikbaar
 • Belastingarresten lezen en analyseren
  Door de vaak lange zinnen en het soms eigenaardigetaalgebruik van de Hoge Raad is het lezen en analyserenvan belastingarresten voor velen een onplezierige en tijdrovendebezigheid. Bovendien... Meer
  Paperback|
  Augustus 2015

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  69,05
  Niet beschikbaar
 • Heffingsgrondslagen douanerecht
  Rechten bij invoer en een groot aantal handelspolitieke maatregelen bij in- en uitvoer worden bepaald door het soort product, het land waar de goederen gemaakt zijn en de waarde. Er bestaan... Meer
  Paperback|
  Maart 2017

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  56,12
  Niet beschikbaar
 • 2015
  Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de gemeentelijke belastingen alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De... Meer
  Paperback|
  Augustus 2015

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  57,14
  Niet beschikbaar
 • Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijkbeeld van de relevante rechtspraak op het gebied van hetpersonen- en familierecht in ruime zin, dus inclusief hethuwelijksvermogensrecht... Meer
  Paperback|
  Augustus 2012

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  54,59
  Niet beschikbaar
 • Alles wat je aandacht geeft, groeit
  Alles wat je aandacht geeft, groeitDe kunst van het ' transparant' managenWat werkt er bij het gezond maken van de communicatie tussen manager en medewerker? Dit boek geeft niet alleen... Meer
  Hardback|
  Januari 2003

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  35,09
  Niet beschikbaar
 • Tussen hei en hoofdbureau (PK 60)
  De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.Politie & Wetenschap is ingesteld om een... Meer
  Paperback|
  December 2013

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  41,89
  Niet beschikbaar
 • Het belang van belangen
  Mediationreeks Deel 7Het belang van belangenIn dit deel van de Mediationreeks wordt in de eerste plaats een begrippenkader over belangenbehartiging aangereikt voor ieder die zich... Meer
  Paperback|
  Juni 2007

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  41,75
  Niet beschikbaar
 • Paritas passé
  De beslagwetgeving is complex. Er is al lang geen sprake meer van een eenvoudige rangorde tussen concurrente en preferente crediteuren. Dankzij allerlei bijzondere bevoegdheden duwen... Meer
  Paperback|
  Juni 2012

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  35,19
  Niet beschikbaar
 • Meten van industrieel geluid 2012
  In Meten van industrieel geluid komen de volgende elementen aan bod: inleiding op het verschijnsel geluid, geluidswaarneming,analyseren en meten van geluid, industrieel geluid en... Meer
  Paperback|
  Januari 2012

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  54,59
  Niet beschikbaar
 • Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming.
  Vanaf 25 mei 2018 dient een organisatie, die persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt compliant te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG treft vrijwel de gehele... Meer
  Paperback|
  September 2017

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  40,97
  Niet beschikbaar
 • Europees verdrag voor de rechten van de mens, algemene beginselen, studenteneditie
  Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)is in de zestig jaar van zijn bestaan van groot belang geworden.Uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens(EHRM) zijn... Meer
  Paperback|
  Oktober 2012

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  47,37
  Niet beschikbaar
 • De betekenis van nabijheid
  Paperback|
  Maart 2010

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  40,11
  Niet beschikbaar
 • Ambtenarenrecht
  Paperback|
  September 2010

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  58,93
  Niet beschikbaar
 • Praktijkboek Ontneming
  De uitgave bespreekt alle voor de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel relevante aspecten op een systematische wijze. De problematiek en wetgeving worden per logisch... Meer
  Paperback|
  Juli 2011

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  62,75
  Niet beschikbaar
 • Casus- en oefenboek voor bemiddelaars
  Mediation is een vak dat je leert door te doen. Ondanks de vele initiatieven en inspanningen is mediation nog niet zo ingeburgerd dat iedere mediator een bloeiende praktijk heeft. Met name... Meer
  Paperback|
  Augustus 2011

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  Niet beschikbaar
 • Salarisindex 2018
  Een praktisch overzicht van alle informatie over loon in een compact formaat met onderwerpen als loonbelasting/premie volksverzekeringen, premieheffing werknemersverzekeringen en de heffing... Meer
  Paperback|
  Augustus 2018

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  65,85
  Niet beschikbaar
 • Tegengaan van etnisch profileren
  Sinds duidelijk is geworden dat politieagenten in Nederland zich soms schuldig maken aan etnisch profileren, is het gesprek over hoe dit tegengegaan moet worden op gang gekomen. Vooral in de... Meer
  Paperback|
  Augustus 2018

  Niet beschikbaar

  Actie: Geen verzendkosten!
  40,61
  Niet beschikbaar

Pagina

Vorige
Volgende
1
...