102 titels gevonden in EPUB Zonder beveiliging Sdu Uitgevers vanaf € 11,95

Sorteer op:

 • Beleid en besturing in de zorg (e-Book)
  De huidige overheidsbemoeienis met de volksgezondheid en zorg vormt de resultante van een historische ontwikkeling waarin verschillen van inzicht en botsende ideologische opvattingen steeds... Meer
  EPUB|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Gezondheidsrecht en ICT (e-Book)
  Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en zorgverlening raken steeds meer met elkaar verweven. Te verwachten is dat er binnen enkele decennia nauwelijks nog zorgaanbod is waarbij... Meer
  EPUB|
  Februari 2012
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  43,04
  e
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht (e-Book)
  Met dit boekje ontsluiten de samenstellers de parlementaire geschiedenis van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, de zogenoemde `derde tranche. Het stelt de gebruiker in staat snel kennis... Meer
  EPUB|
  Oktober 2012
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  42,00
  e
 • Gratie (e-Book)
  Betrekkelijk recent werd het stelsel van regels betreffende gratie verlening ingrijpend gewijzigd. De meest belangrijke aspecten van gratiering en de wijzigingen komen uitvoerig aan bod. Meer
  EPUB|
  Juli 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Mediation in de zorg (e-Book)
  De kranten staan er steeds vaker vol van: conflicten in de zorg. Weliswaar horen conflicten bij het leven en bij ontwikkelingen in de samenleving maar vaak hebben ze een sluipende negatieve... Meer
  September 2013
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Pensioen en scheiding (e-Book)
  De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is zeventien jaar geleden in werking getreden en heeft tot vele reacties geleid. Pensioen en scheiding beschrijft vooral hoe de wet in de... Meer
  Augustus 2012
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  56,70
  e
 • Onderneming en strafbaar feit (e-Book)
  Lange tijd ging de aandacht van justitie hoofdzakelijk uit naar de klassieke individuele criminaliteit. De laatste jaren zijn echter ook bedrijven onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.... Meer
  Maart 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  32,50
  e
 • Praktijkgids allergenen / 2012 (e-Book)
  De Praktijkgids Allergenen is geschreven voor iedereen die te maken heeft met de beheersing van voedselallergenen in een productieomgeving, ook allergenenmanagement genoemd. Het is ... Meer
  December 2012
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  52,43
  e
 • Juridische aspecten van mediation (e-Book)
  Juridische aspecten van mediation geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in theorie en praktijk kunnen rijzen over de juridische kanten van mediation. Zo komen de... Meer
  EPUB|
  Maart 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  25,00
  e
 • Huurrecht woonruimte (e-Book)
  Acht ervaren juristen bespreken de inhoud en strekking van het huurrecht voor woonruimte. In deze 6e geheel herziene druk is het nieuws van de laatste jaren verwerkt, zoals: 1)... Meer
  EPUB|
  Augustus 2013
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  50,00
  e
 • JHG (e-Book)
  Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie geeft in vijftig artikelen de grondrechten die gelden in de Europese Unie ten aanzien van waardigheid, vrijheid, solidariteit,... Meer
  EPUB|
  September 2013
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,60
  e
 • Scheiden: (ter)echter zonder rechter? (e-Book)
  In een scheidingsbemiddeling is naast aandacht voor de juridische gevolgen tevens aandacht voor het psychologische proces van scheiden. In de literatuur en praktijk wordt aangenomen dat aan... Meer
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • Civiel deskundigenbewijs (e-Book)
  In deel 5 van de serie Monografieën Burgerlijk Procesrecht staat de bijdrage van deskundigen aan een civiele procedure centraal. Die bijdrage staat in het teken van de waarheidsvinding.... Meer
  December 2012
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,95
  e
 • Voedselcontactmaterialen (e-Book)
  Vrijwel al ons dagelijks voedsel komt met allerlei materialen in contact, zoals verpakkingen, materialen om het voedsel in te bereiden (pannen, snijplanken) en om het te nuttigen (borden,... Meer
  December 2012
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  53,35
  e
 • Cassatie in strafzaken (e-Book)
  Dit boek gaat over de manier waarop de Hoge Raad strafrechtelijke cassatieberoepen toetst, zowel in theorie als in de praktijk, waarbij het rechtsbeschermende aspect daarvan centraal staat.... Meer
  Mei 2013
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  46,75
  e
 • Vertegenwoordiging bij NV en BV (e-Book)
  De reeks Serie Ondernemingsrecht geeft een overzicht van alle relevante onderwerpen in het ondernemingsrecht. Door de thematische, praktische en heldere opzet is de reeks Serie... Meer
  EPUB|
  Januari 2013
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,00
  e
 • Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator (e-Book)
  In de Mediationreeks worden de aspecten van mediation in afzonderlijke delen behandeld, waaronder de juridische, communicatieve, organisatiekundige en de sociaalwetenschappelijke kanten... Meer
  September 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,50
  e
 • Betaalbare zorg (e-Book)
  Ondermeer door de vergrijzing en de toename van dure innovaties in de zorg zal het aandeel van de zorg in het bruto nationaal product in de toekomst verder oplopen. Hierdoor blijft er minder... Meer
  EPUB|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Vijftig jaar kostenbeheersing in de gezondheidszorg (e-Book)
  Kostenbeheersing is al vele decennia een centraal thema in de geschiedenis van de gezondheidszorg en collectieve uitgaven. De auteurs gaan in een tweeluik in op de vraag hoe het... Meer
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Inleiding telecommunicatierecht (e-Book)
  De wetgever heeft van meet af aan beoogd de Telecommunicatiewet techniekonafhankelijk te maken, zodat deze enige tijd zou kunnen meegaan. Dit blijkt echter lastiger dan gedacht. Naast de... Meer
  Oktober 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  44,10
  e
 • Mediation en internet (e-Book)
  Mediation en internet is een uitgave in de Reeks Geschillen en Beslechting en biedt inzicht in de juridische regels en waarborgen rond de uitvoering van mediation via het internet... Meer
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • De advocaat in mediation (e-Book)
  De advocaat in mediation beoogt de advocaat, via tips, trucs en blunders de weg te wijzen naar een effectieve invulling van zijn rol al mediator. Vanuit de veelzijdige praktijk van de twee... Meer
  EPUB|
  December 2010
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  21,95
  e
 • Wet bescherming Persoonsgegevens en ICT (e-Book)
  In de huidige informatie- en communicatiemaatschappij, waarin uitwisselen en kopiëren van informatie over personen en het elektronisch monitoren en afluisteren van mensen steeds eenvoudiger... Meer
  April 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  43,04
  e
 • Verdediging in cluturele strafzaken (e-Book)
  Praktische uiteenzetting waarbij het volgende aan de orde komt; Strafrecht in multiculturele samenleving, van culturele delicten naar culturele strafzaken, waarheidvinding,... Meer
  Juli 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht (e-Book)
  Dit boek biedt een kritische analyse van de vreemdelingenrechtelijke jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Spijkerboer laat op minutieuze wijze zien dat... Meer
  EPUB|
  November 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,89
  e
 • De mediationclausule (e-Book)
  De mediationclausule geeft inzicht in de betekenis van een mediationclausule, adviseert over het opstellen van een dergelijke clausule en poogt te bevorderen dat een mediationclausule wordt... Meer
  EPUB|
  Januari 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • Zakboek voor de strafrechtprofessional (e-Book)
  Zakboek voor de strafrechtprofessional is een compacte en praktische uitgave waarin de hoofdlijnen van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht uiteen worden gezet. Het eBook bestaat... Meer
  December 2010
  Download direct dit e-Book
  13,95
  e
 • Statuut voor de verdediging (e-Book)
  Dit speciale deel introduceert de serie Praktijkcahiers Strafrecht, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) en Sdu Uitgevers. In dit deel zijn de... Meer
  EPUB|
  Juli 2011
  Download direct dit e-Book
  11,95
  e
 • Opsporing in vogelvlucht (e-Book)
  In de opsporingspraktijk bestaan veel onduidelijkheden over de toepassing van de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Dit boek geeft antwoorden op vragen van politie- en justitiemedewerkers.... Meer
  Mei 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Buurtbemiddeling (e-Book)
  In het boek Buurtbemiddeling worden de ontwikkelingen op het gebied van buurtbemiddeling in Nederland uiteengezet, de oorsprong ervan, o.a. in de Verenigde Staten, belicht, en de... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  14,96
  e

Pagina

Vorige
Volgende
1