105 titels gevonden in e-Book 2015 Sdu Uitgevers vanaf € 11,95

Sorteer op:

 • Groepsmediation (e-Book)
  Herkent u deze vragen bij een groepsconflict: Wat speelt er nu werkelijk binnen de groep? Wie heeft met wie een conflict en wie zijn er nog meer bij betrokken? Wie hebben onderling een... Meer
  EPUB|
  November 2015
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  37,50
  e
 • Intellectuele eigendom en ICT (e-Book)
  Iedereen die in contact komt met informatie- en communicatietechnologie (ICT), krijgt te maken met intellectuele eigendomsrechten. Of het nu gaat om software, databanken, domeinnamen of het... Meer
  EPUB|
  Januari 2015
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  44,10
  e
 • Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator (e-Book)
  In de Mediationreeks worden de aspecten van mediation in afzonderlijke delen behandeld, waaronder de juridische, communicatieve, organisatiekundige en de sociaalwetenschappelijke kanten... Meer
  EPUB|
  September 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,50
  e
 • Effectieve criminaliteitsbeheersing (e-Book)
  Criminaliteit is van alle tijden en het beheersen ervan is waarschijnlijk een utopie. Toch is het mogelijk om door het treffen van de juiste maatregelen criminaliteit op een effectieve ... Meer
  EPUB met digitaal watermerk|
  Oktober 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,95
  e
 • Handleiding onderzoek documenten, vals geld en identiteitsfraude (e-Book)
  Documenten kunnen een belangrijke schakel vormen in criminele activiteiten, uiteenlopend van kleine persoonlijke vergrijpen in het kader van identiteitsfraude, zoals zwartrijden in het... Meer
  EPUB met digitaal watermerk|
  November 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,99
  e
 • Inleiding telecommunicatierecht (e-Book)
  De wetgever heeft van meet af aan beoogd de Telecommunicatiewet techniekonafhankelijk te maken, zodat deze enige tijd zou kunnen meegaan. Dit blijkt echter lastiger dan gedacht. Naast de... Meer
  EPUB|
  Oktober 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  44,10
  e
 • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk (e-Book)
  Jeugdrecht en jeugdzorg zijn belangrijke terreinen voor de politiepraktijk. Maar juist op deze terreinen is het voor de politie nog wel eens lastig om over alle relevante juridische... Meer
  EPUB met digitaal watermerk|
  November 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,95
  e
 • Mediation en internet (e-Book)
  Mediation en internet is een uitgave in de Reeks Geschillen en Beslechting en biedt inzicht in de juridische regels en waarborgen rond de uitvoering van mediation via het internet... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • De advocaat in mediation (e-Book)
  De advocaat in mediation beoogt de advocaat, via tips, trucs en blunders de weg te wijzen naar een effectieve invulling van zijn rol al mediator. Vanuit de veelzijdige praktijk van de twee... Meer
  EPUB|
  December 2010
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  21,95
  e
 • Wet bescherming Persoonsgegevens en ICT (e-Book)
  In de huidige informatie- en communicatiemaatschappij, waarin uitwisselen en kopiëren van informatie over personen en het elektronisch monitoren en afluisteren van mensen steeds eenvoudiger... Meer
  EPUB|
  April 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  43,04
  e
 • Verdediging in cluturele strafzaken (e-Book)
  Praktische uiteenzetting waarbij het volgende aan de orde komt; Strafrecht in multiculturele samenleving, van culturele delicten naar culturele strafzaken, waarheidvinding,... Meer
  EPUB|
  Juli 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht (e-Book)
  Dit boek biedt een kritische analyse van de vreemdelingenrechtelijke jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Spijkerboer laat op minutieuze wijze zien dat... Meer
  EPUB|
  November 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,89
  e
 • De mediationclausule (e-Book)
  De mediationclausule geeft inzicht in de betekenis van een mediationclausule, adviseert over het opstellen van een dergelijke clausule en poogt te bevorderen dat een mediationclausule wordt... Meer
  EPUB|
  Januari 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • Zakboek voor de strafrechtprofessional (e-Book)
  Zakboek voor de strafrechtprofessional is een compacte en praktische uitgave waarin de hoofdlijnen van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht uiteen worden gezet. Het eBook bestaat... Meer
  EPUB|
  December 2010
  Download direct dit e-Book
  13,95
  e
 • Statuut voor de verdediging (e-Book)
  Dit speciale deel introduceert de serie Praktijkcahiers Strafrecht, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) en Sdu Uitgevers. In dit deel zijn de... Meer
  EPUB|
  Juli 2011
  Download direct dit e-Book
  11,95
  e
 • Opsporing in vogelvlucht (e-Book)
  In de opsporingspraktijk bestaan veel onduidelijkheden over de toepassing van de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Dit boek geeft antwoorden op vragen van politie- en justitiemedewerkers.... Meer
  EPUB|
  Mei 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Buurtbemiddeling (e-Book)
  In het boek Buurtbemiddeling worden de ontwikkelingen op het gebied van buurtbemiddeling in Nederland uiteengezet, de oorsprong ervan, o.a. in de Verenigde Staten, belicht, en de... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  14,96
  e
 • Het belang van belangen (e-Book)
  Deel 7 in Mediationreeks verschaft helderheid in wat belangen zijn, wat een mogelijke classificatie van belangen is en in hoeverre inzicht in belangen in zijn algemeenheid en in het concrete... Meer
  EPUB|
  Januari 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,50
  e
 • Intellectuele eigendom en ICT (e-Book)
  Dit derde deel van de serie Monografieën Recht en informatietechnologie bevat de informatie de de rechthebbende of gebruiker van IE en ICT nodig heeft, wanneer geconfronteerd met het... Meer
  EPUB|
  April 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,00
  e
 • Strafrecht en ICT (e-Book)
  Dit deel in de Monografieën R&I richt zich op het materiële en formele strafrecht in relatie tot ICT. Aan de orde komen onderwerpen als cryptografie, de inlichtingen- en... Meer
  EPUB|
  April 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  43,04
  e
 • De Stichting (e-Book)
  Boek bevat 13 bijdragen van verschillende auteurs over de stichting Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Kritische beschouwingen over de... Meer
  EPUB|
  Oktober 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  51,46
  e
 • Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar (e-Book)
  Handvatten voor de scheidingsbemiddelaar beschrijft in vier hoofdstukken een doorsnee scheiding en nemen de auteurs een drietal processen onder de loep: de praktische kant vanuit de... Meer
  EPUB|
  Oktober 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  21,01
  e
 • Gratie (e-Book)
  Betrekkelijk recent werd het stelsel van regels betreffende gratie verlening ingrijpend gewijzigd. De meest belangrijke aspecten van gratiering en de wijzigingen komen uitvoerig aan bod. Meer
  EPUB|
  Juli 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Mediation en de vaststellingsovereenkomst (e-Book)
  Mediation en de vaststellingsovereenkomst is een deel in de Dissertatiereeks ADR en behandelt de juridische aspecten van mediation in privaatrechtelijke geschillen. Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • Overeenkomsten inzake informatietechnologie (e-Book)
  Dit tweede deel in de Monografieën Recht en informatietechnologie bevat de informatie die de praktijkjurist nodig heeft bij het beoordelen en opstellen van IT-overeenkomsten. Meer
  EPUB|
  April 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  43,04
  e
 • Productverantwoordelijkheid voor levensmiddelen / Editie 2011 (e-Book)
  Levensmiddelenproducenten zijn ervoor verantwoordelijk dat de levensmiddelen en producten die zij op de markt brengen, veilig zijn. Zijn ze dat niet dan is de producent verplicht actie te... Meer
  EPUB|
  Augustus 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  61,00
  e
 • Mediation in arbeidsconflicten (e-Book)
  Mediation blijkt in arbeidsconflicten een succesvolle methode om geschillen op te lossen. Juist in arbeidsgeschillen is het van belang dat niet één van de partijen als winnaar uit een... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  19,95
  e
 • Scheiden: (ter)echter zonder rechter? (e-Book)
  In een scheidingsbemiddeling is naast aandacht voor de juridische gevolgen tevens aandacht voor het psychologische proces van scheiden. In de literatuur en praktijk wordt aangenomen dat aan... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • Scheidingsmediation (e-Book)
  Wat betekent bemiddeling voor scheidende mensen, hoe komt men tot oplossingen en wat zijn de regels voor een succesvolle bemiddeling? Meer
  EPUB|
  Januari 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  56,70
  e
 • Hoofdlijnen Boek 10 (e-Book)
  Boek 10 (Internationaal privaatrecht) BW is het sluitstuk van de codificatie van het Nederlandse conflictenrecht en bevat een consolidatie van de voorheen geldende afzonderlijke... Meer
  EPUB|
  Augustus 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,16
  e

Pagina

Vorige
Volgende
1