59 titels gevonden in e-Book € 40 Zonder beveiliging Sdu Uitgevers vanaf € 11,95

Sorteer op:

 • Onderneming en strafbaar feit (e-Book)
  Lange tijd ging de aandacht van justitie hoofdzakelijk uit naar de klassieke individuele criminaliteit. De laatste jaren zijn echter ook bedrijven onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.... Meer
  EPUB|
  Maart 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  32,50
  e
 • Mediation in de zorg (e-Book)
  De kranten staan er steeds vaker vol van: conflicten in de zorg. Weliswaar horen conflicten bij het leven en bij ontwikkelingen in de samenleving maar vaak hebben ze een sluipende negatieve... Meer
  EPUB|
  September 2013
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Juridische aspecten van mediation (e-Book)
  Juridische aspecten van mediation geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in theorie en praktijk kunnen rijzen over de juridische kanten van mediation. Zo komen de... Meer
  EPUB|
  Maart 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  25,00
  e
 • Mediation en de vaststellingsovereenkomst (e-Book)
  Mediation en de vaststellingsovereenkomst is een deel in de Dissertatiereeks ADR en behandelt de juridische aspecten van mediation in privaatrechtelijke geschillen. Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • JHG (e-Book)
  Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie geeft in vijftig artikelen de grondrechten die gelden in de Europese Unie ten aanzien van waardigheid, vrijheid, solidariteit,... Meer
  EPUB|
  September 2013
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,60
  e
 • Scheiden: (ter)echter zonder rechter? (e-Book)
  In een scheidingsbemiddeling is naast aandacht voor de juridische gevolgen tevens aandacht voor het psychologische proces van scheiden. In de literatuur en praktijk wordt aangenomen dat aan... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • Civiel deskundigenbewijs (e-Book)
  In deel 5 van de serie Monografieën Burgerlijk Procesrecht staat de bijdrage van deskundigen aan een civiele procedure centraal. Die bijdrage staat in het teken van de waarheidsvinding.... Meer
  EPUB|
  December 2012
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,95
  e
 • Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator (e-Book)
  In de Mediationreeks worden de aspecten van mediation in afzonderlijke delen behandeld, waaronder de juridische, communicatieve, organisatiekundige en de sociaalwetenschappelijke kanten... Meer
  EPUB|
  September 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,50
  e
 • Betaalbare zorg (e-Book)
  Ondermeer door de vergrijzing en de toename van dure innovaties in de zorg zal het aandeel van de zorg in het bruto nationaal product in de toekomst verder oplopen. Hierdoor blijft er minder... Meer
  EPUB|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Vijftig jaar kostenbeheersing in de gezondheidszorg (e-Book)
  Kostenbeheersing is al vele decennia een centraal thema in de geschiedenis van de gezondheidszorg en collectieve uitgaven. De auteurs gaan in een tweeluik in op de vraag hoe het... Meer
  EPUB|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Beleid en besturing in de zorg (e-Book)
  De huidige overheidsbemoeienis met de volksgezondheid en zorg vormt de resultante van een historische ontwikkeling waarin verschillen van inzicht en botsende ideologische opvattingen steeds... Meer
  EPUB|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Mediation en internet (e-Book)
  Mediation en internet is een uitgave in de Reeks Geschillen en Beslechting en biedt inzicht in de juridische regels en waarborgen rond de uitvoering van mediation via het internet... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • De advocaat in mediation (e-Book)
  De advocaat in mediation beoogt de advocaat, via tips, trucs en blunders de weg te wijzen naar een effectieve invulling van zijn rol al mediator. Vanuit de veelzijdige praktijk van de twee... Meer
  EPUB|
  December 2010
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  21,95
  e
 • Verdediging in cluturele strafzaken (e-Book)
  Praktische uiteenzetting waarbij het volgende aan de orde komt; Strafrecht in multiculturele samenleving, van culturele delicten naar culturele strafzaken, waarheidvinding,... Meer
  EPUB|
  Juli 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht (e-Book)
  Dit boek biedt een kritische analyse van de vreemdelingenrechtelijke jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Spijkerboer laat op minutieuze wijze zien dat... Meer
  EPUB|
  November 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,89
  e
 • De mediationclausule (e-Book)
  De mediationclausule geeft inzicht in de betekenis van een mediationclausule, adviseert over het opstellen van een dergelijke clausule en poogt te bevorderen dat een mediationclausule wordt... Meer
  EPUB|
  Januari 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • Zakboek voor de strafrechtprofessional (e-Book)
  Zakboek voor de strafrechtprofessional is een compacte en praktische uitgave waarin de hoofdlijnen van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht uiteen worden gezet. Het eBook bestaat... Meer
  EPUB|
  December 2010
  Download direct dit e-Book
  13,95
  e
 • Statuut voor de verdediging (e-Book)
  Dit speciale deel introduceert de serie Praktijkcahiers Strafrecht, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) en Sdu Uitgevers. In dit deel zijn de... Meer
  EPUB|
  Juli 2011
  Download direct dit e-Book
  11,95
  e
 • Opsporing in vogelvlucht (e-Book)
  In de opsporingspraktijk bestaan veel onduidelijkheden over de toepassing van de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Dit boek geeft antwoorden op vragen van politie- en justitiemedewerkers.... Meer
  EPUB|
  Mei 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Buurtbemiddeling (e-Book)
  In het boek Buurtbemiddeling worden de ontwikkelingen op het gebied van buurtbemiddeling in Nederland uiteengezet, de oorsprong ervan, o.a. in de Verenigde Staten, belicht, en de... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  14,96
  e
 • Het belang van belangen (e-Book)
  Deel 7 in Mediationreeks verschaft helderheid in wat belangen zijn, wat een mogelijke classificatie van belangen is en in hoeverre inzicht in belangen in zijn algemeenheid en in het concrete... Meer
  EPUB|
  Januari 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,50
  e
 • Intellectuele eigendom en ICT (e-Book)
  Dit derde deel van de serie Monografieën Recht en informatietechnologie bevat de informatie de de rechthebbende of gebruiker van IE en ICT nodig heeft, wanneer geconfronteerd met het... Meer
  EPUB|
  April 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,00
  e
 • Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar (e-Book)
  Handvatten voor de scheidingsbemiddelaar beschrijft in vier hoofdstukken een doorsnee scheiding en nemen de auteurs een drietal processen onder de loep: de praktische kant vanuit de... Meer
  EPUB|
  Oktober 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  21,01
  e
 • Gratie (e-Book)
  Betrekkelijk recent werd het stelsel van regels betreffende gratie verlening ingrijpend gewijzigd. De meest belangrijke aspecten van gratiering en de wijzigingen komen uitvoerig aan bod. Meer
  EPUB|
  Juli 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,95
  e
 • Mediation in arbeidsconflicten (e-Book)
  Mediation blijkt in arbeidsconflicten een succesvolle methode om geschillen op te lossen. Juist in arbeidsgeschillen is het van belang dat niet één van de partijen als winnaar uit een... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  19,95
  e
 • Kijk zelf maar (e-Book)
  Beelden (foto, film, animatie, grafische presentatie) spelen steeds vaker een rol In de rechtspleging. Ze worden gewaardeerd maar leveren ook onrust op. Ze zijn deel van een minder grijpbaar... Meer
  EPUB|
  Augustus 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  22,95
  e
 • Ondernemingsraad en WWZ (e-Book)
  Per 1 januari resp. 1 juli 2015m treedt het grootste deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Dit cahier handelt over de gevolgen voor de OR. Meer
  EPUB|
  Januari 2015
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  22,06
  e
 • Referral to mediation (e-Book)
  This book provides valuable advice for sound conflict diagnosis and a professional mediation proposal, along with countless practical hints and tips based on many years of experience and... Meer
  EPUB|
  Juni 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  37,50
  e
 • Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation (e-Book)
  In deel 5 in de Mediationreeks wordt een aantal benaderingen behandeld die niet direct behoren tot de dominante hoofdstroom van mediation in Nederland, te weten o.a. Narratieve Mediation,... Meer
  EPUB|
  Januari 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,50
  e
 • In bezwaar (e-Book)
  Dit boek omvat alle fasen van de Awb-bezwaarprocedure en gaat in op de juridische en praktische kanten er van. Het boek is bestemd voor advocaten die in hun praktijk tegen de complexe... Meer
  EPUB|
  December 2011
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  31,94
  e

Pagina

Vorige
Volgende
1