566 titels gevonden in Boom uitgevers Adobe PDF vanaf € 10,50

Sorteer op:

 • Een goede raad (e-Book)
  In een vrije staat dient iedereen die in het bezit kan worden geacht van een vrije wil, zichzelf te besturen. De wetgevende macht zou dan ook bij het volk in zijn geheel moeten berusten.... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  17,00
  e
 • Proeve van een verbeterde Grondwet (e-Book)
  Geeft onze Grondwet nog wel een actueel beeld van de verhoudingen tussen de machten in de staat en van de legitimatie van het overheidsgezag? Is de Nederlandse Grondwet voldoende toegerust... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,00
  e
 • Over grenzen bij bewijsvergaring (e-Book)
  Criminaliteitsbestrijding en veiligheid zijn geen beleidsterreinen voor alleen het strafrecht. Steeds meer wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak: door inzet van bevoegdheden, sancties... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  23,00
  e
 • Publieke professionals (e-Book)
  Door veranderingen in de samenleving moeten publieke professionals steeds meer kunnen samenwerken in complexe, horizontale netwerken met veel verschillende maatschappelijke partijen.... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  53,50
  e
 • Het 'natte' arbeidsrecht (e-Book)
  Op 12 oktober 2018 sprak Gerdien van der Voet ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als leeropdracht Bijzondere... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  17,00
  e
 • Een kleine biografie van het straffen (e-Book)
  Schuld en straf zijn van alle tijden. Otte bepleit nieuwe aandacht voor het klassiek en proportioneel straffen. Waar vroeger vooral werd gestraft, wordt nu vaker gekozen voor behandeling en... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  23,00
  e
 • Balanceren met detacheren (e-Book)
  Op 12 oktober 2018 sprak Zef Even ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn inaugurele rede... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  17,00
  e
 • Invordering door de overheid (e-Book)
  Dit proefschrift gaat over de invordering van geldschulden uit herstelsancties door middel van de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling in titel 4.4 Awb. De centrale onderzoeksvraag is: ... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  59,00
  e
 • Handboek business development voor advocaten & notarissen (e-Book)
  Omschrijving De Nederlandse advocatuur en notariaat zijn al jaren vol van de gedachte dat het commerciële denken en doen anders moet: het kan zoveel beter. Het gaat dan vooral over meer... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  34,00
  e
 • De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus (e-Book)
  Verspreid over de Digesten van Justinianus komen we verslagen tegen van verschillende rechtszaken die door keizer Septimius Severus (193-211 n. Chr.) zijn behandeld als hoogste rechterlijke... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  94,50
  e
 • Supply chain innovation - Bookshelf (e-Book)
  Supply Chain Innovation is aimed at students in undergraduate and graduate courses in supply chain management. Collaborative planning, e-fulfillment, outsourcing, social media and cloud... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  April 2020
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,50
  e
 • Wendbaar wetgeven (e-Book)
  Uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid zetten op grote schaal ICT in voor een effectieve en efficiënte uitvoering van wetgeving. De massaliteit van hun uitvoeringspraktijk maakt ICT... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  55,50
  e
 • Donner und Blitz (e-Book)
  Piet Hein Donner heeft in zijn werkzame leven veel toespraken gehouden. In verschillende hoedanigheden en bij de meest uiteenlopende gelegenheden. Dit boek bevat een thematische selectie van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Rechtsorde en bestuur (e-Book)
  Rechtsorde en bestuur is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van Piet Hein Donner als vice-president van de Raad van State op 31 oktober 2018. Het boek bevat uiteenlopende bijdragen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  55,00
  e
 • Bodemsanering in juridisch perspectief (e-Book)
  De ontdekking van een groot aantal vaten met allerlei giftige stoffen onder een woonwijk in Lekkerkerk in 1979, deed het ernstige vermoeden rijzen dat de bodem ook op andere plaatsen in... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  44,00
  e
 • Preadviezen 2018 (e-Book)
  Dit zijn de preadviezen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  34,00
  e
 • Boekhouden voor het hbo / 1 - Bookshelf (e-Book)
  Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Dit eerste deel behandelt vier grote onderwerpen: • de boekhoudkundige cyclus (inclusief elementaire... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  April 2020
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  34,50
  e
 • Boekhouden voor het hbo / deel 1 / deel opgaven (e-Book)
  Dit opgavenboek hoort bij Boekhouden voor het hbo, deel 1 (ISBN 978 90 395 2810 5). Op de hbo-portal www.AcademicX.nl zijn onder andere Excel-werkbladen beschikbaar voor het maken van de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  April 2020
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,99
  e
 • De veranderende rol van de public controller (e-Book)
  De functie en rolinvulling van controller in de publieke en non-profitsector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De context waarin de controller werkt wordt complexer, eisen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,50
  e
 • Tax and Trust (e-Book)
  Tax authorities face the challenge of influencing tax compliance by behaving in such a way that taxpayers perceive to be treated fairly and thus comply voluntarily with tax rules. In order... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  44,50
  e
 • Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands (e-Book)
  Het gebruik van gemeentegrond zonder recht kan leiden tot het verlies van gemeentegrond door verjaring en een vermindering van de betrouwbaarheid van de openbare registers en de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,00
  e
 • Rechterlijke toetsing in het asielrecht (e-Book)
  De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het bestuurlijk... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  59,00
  e
 • De reconstructie van strafbare feiten (e-Book)
  In deze oratie geeft Christianne de Poot een historische schets van de ontwikkeling van de criminalistiek en stelt ze belangrijke vragen aan de orde waar dit vakgebied mee worstelt. Aan de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  14,50
  e
 • Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit (e-Book)
  Deze bundel verheldert wat onder het zo diffuse begrip soevereiniteit kan en zou moeten worden verstaan met betrekking tot de verhouding tussen Nederland (of andere lidstaten) en de Europese... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Gelijke behandeling in arbeid (e-Book)
  Op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele gerichtheid en nog meer. Het gelijkebehandelingsrecht biedt de mogelijkheid... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  106,50
  e
 • De grens voorbij (e-Book)
  Criminele netwerken in België en Nederland werken steeds vaker samen, ook op het vlak van illegale drugshandel en -productie. Door deze verwevenheid en omdat Nederland haar aanpak tegen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  53,50
  e
 • Werkboek WWFT / AML Practice Guide (e-Book)
  Vanuit de grote kantoren van het notariaat en de advocatuur is de wens geuit voorbeelddocumentatie op te stellen in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Onderwijsovereenkomst (e-Book)
  De precieze aard van de rechtsverhouding tussen leerling, ouders en school in het primair en voortgezet bekostigd onderwijs is geen uitgemaakte zaak. De wet zwijgt hierover en de rechtspraak... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  72,50
  e
 • Decriminalization of Sex Work (e-Book)
  In many countries worldwide, sex workers have no other choice than to carry out their profession in illegal environments. Repressive policies force them to work in difficult or dangerous... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  64,50
  e
 • People, Planet, Privaatrecht (e-Book)
  Bijna iedereen in Nederland heeft een of meerdere paren sportschoenen, houdt van een lekkere kop koffie op z’n tijd, tankt weleens benzine en is de trotse bezitter van een meer of minder... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  44,00
  e

Pagina

Vorige Volgende
...
4
...