427 titels gevonden in Boom uitgevers Adobe PDF vanaf € 10,50

Sorteer op:

 • Tax and Trust (e-Book)
  Tax authorities face the challenge of influencing tax compliance by behaving in such a way that taxpayers perceive to be treated fairly and thus comply voluntarily with tax rules. In order... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  44,50
  e
 • Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands (e-Book)
  Het gebruik van gemeentegrond zonder recht kan leiden tot het verlies van gemeentegrond door verjaring en een vermindering van de betrouwbaarheid van de openbare registers en de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,00
  e
 • De advocatuur als onderneming (e-Book)
  De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en een realistische strategie is een allereerste vereiste. De eisen van deze en de komende tijd... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  34,00
  e
 • Rechterlijke toetsing in het asielrecht (e-Book)
  De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het bestuurlijk... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  59,00
  e
 • De reconstructie van strafbare feiten (e-Book)
  In deze oratie geeft Christianne de Poot een historische schets van de ontwikkeling van de criminalistiek en stelt ze belangrijke vragen aan de orde waar dit vakgebied mee worstelt. Aan de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  14,50
  e
 • Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit (e-Book)
  Deze bundel verheldert wat onder het zo diffuse begrip soevereiniteit kan en zou moeten worden verstaan met betrekking tot de verhouding tussen Nederland (of andere lidstaten) en de Europese... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Gelijke behandeling in arbeid (e-Book)
  Op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele gerichtheid en nog meer. Het gelijkebehandelingsrecht biedt de mogelijkheid... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  106,50
  e
 • De grens voorbij (e-Book)
  Criminele netwerken in België en Nederland werken steeds vaker samen, ook op het vlak van illegale drugshandel en -productie. Door deze verwevenheid en omdat Nederland haar aanpak tegen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  53,50
  e
 • Werkboek WWFT / AML Practice Guide (e-Book)
  Vanuit de grote kantoren van het notariaat en de advocatuur is de wens geuit voorbeelddocumentatie op te stellen in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Onderwijsovereenkomst (e-Book)
  De precieze aard van de rechtsverhouding tussen leerling, ouders en school in het primair en voortgezet bekostigd onderwijs is geen uitgemaakte zaak. De wet zwijgt hierover en de rechtspraak... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  72,50
  e
 • Decriminalization of Sex Work (e-Book)
  In many countries worldwide, sex workers have no other choice than to carry out their profession in illegal environments. Repressive policies force them to work in difficult or dangerous... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  64,50
  e
 • People, Planet, Privaatrecht (e-Book)
  Bijna iedereen in Nederland heeft een of meerdere paren sportschoenen, houdt van een lekkere kop koffie op z’n tijd, tankt weleens benzine en is de trotse bezitter van een meer of minder... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  44,00
  e
 • Competition Law and Public Interests (e-Book)
  Should self-regulation that serves public interests be shielded from the cartel prohibition? Or should public interests have a place in the balancing exercise of Article 101(3) TFEU? Is it... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  150,50
  e
 • Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling (e-Book)
  In juni 2015 verscheen het rapport van de Onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen Openbaar Ministerie naar aanleiding van de zaak Bart van U., ook bekend als het rapport van de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,50
  e
 • Victa vincit veritas? (e-Book)
  Met de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet hervorming herziening ten voordele, werd de regeling van herziening in strafzaken ten voordele van de gewezen verdachte ten dele opnieuw... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Januari 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  55,00
  e
 • Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging (e-Book)
  In de politiek en in de strafrechtspleging wordt al langere tijd als probleem ervaren dat sommige verdachten weigeren mee te werken aan gedragskundig onderzoek om zo de kans op tbs-oplegging... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Januari 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  36,50
  e
 • Inzicht in de Code Pensioenfondsen (e-Book)
  Governance binnen de Nederlandse pensioensector staat volop in de belangstelling. Zorgen omtrent dekkingsgraden, pensioenkortingen en indexatie vereisen goed en transparant... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Januari 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  55,00
  e
 • New Politics of Decisionism (e-Book)
  The volume New Politics of Decisionism aims to add a new dimension to the literature of populism. It deals with what Carl Schmitt famously coined as 'decisionism' - a form of politics based... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Januari 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  72,50
  e
 • Executie na de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (e-Book)
  Op 9 maart 2017 is de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in het Staatsblad geplaatst. De inwerkingtreding van die wet wordt voorzien voor 1 januari 2020. Door de wet... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Januari 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  41,50
  e
 • Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen (e-Book)
  Wanneer is het handelen van een accountant, advocaat of arts in de privésfeer tuchtrechtelijk verwijtbaar? Onder welke omstandigheden kan een conflict van plichten het doorbreken van de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Januari 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  88,50
  e
 • Burgers, bestuur en brandweer (e-Book)
  Burgers, bestuur en brandweer zet een eerste stap in het ‘meten’ van de waarde van brandweerzorg en het bekijken van het potentiële gebruik van die waardering bij bestuurlijke keuzes.... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Februari 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  49,50
  e
 • Verkeer(d) verbonden (e-Book)
  De Europese Unie heeft veel invloed, maar Europese beïnvloeding is een vak apart. Dit boekje bespreekt hoe dit komt en hoe het beter kan. Professionals bij bedrijven en overheden werken... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Februari 2019
  Download direct dit e-Book
  15,50
  e
 • De mondelinge behandeling in civiele zaken (e-Book)
  De mondelinge behandeling is het hart van de civiele procedure en levert een belangrijke bijdrage aan de rechtspleging in civiele zaken. Het gesprek tussen partijen en de rechter vervult een... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Februari 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  82,50
  e
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1) (e-Book)
  In Koersen door de Wet op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel I – Algemene nationale en Europese aspecten,... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  87,00
  e
 • Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (e-Book)
  De modernisering van het Wetboek van Strafvordering staat niet op zichzelf. Een blik over onze landsgrenzen leert dat in andere Europese landen ook wordt gewerkt aan herziening van het... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  72,50
  e
 • Corporate Religious Freedom and the Rights of Others (e-Book)
  In pluralist societies, corporate religious freedom might confl ict with other fundamental rights. Corporate piety might collide with LGBT rights, notably when a company’s management does... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  23,00
  e
 • Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure) (e-Book)
  Artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering regelt het beklag tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om een zaak niet te vervolgen. De beklagprocedure is de enige mogelijkheid... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  40,00
  e
 • Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted (e-Book)
  Corruption is generally referred to as bribery. This books deals with a different form of corruption: corruption caused by networks. Network corruption is the form of corruption in which the... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,00
  e
 • Assumpties annoteren (e-Book)
  Het gebruik van empirische inzichten in de rechtspraktijk en de rechtswetenschap kan zeer waardevol zijn; dat geldt zeker ook op het terrein van het (straf-of civielrechtelijke)... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,00
  e
 • Het gras bij de buren (e-Book)
  Rangordeningen maken is een populair tijdverdrijf. Nederland is dol op lijstjes. Veel burgers raken in de ban van competities en ‘ranking the stars’. Hitparades behoren tot de best gelezen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  40,50
  e

Pagina

Vorige Volgende
...
4
...