190 titels gevonden in Boom uitgevers Adobe PDF € 40 vanaf € 10,50

Sorteer op:

 • Valkuilen voor wethouders (e-Book)
  Valkuilen voor wethouders geeft een nooit vertoond overzicht van en inzicht in alle valpartijen en tussentijdse vertrekken van wethouders in de afgelopen vier college- en raadsperioden. Het... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  31,00
  e
 • Schadevoorkomingsplicht (e-Book)
  Schade voorkomen is beter dan schade vergoeden. Een schadeveroorzakend feit leidt immers tot onomkeerbare gevolgen, die met schadevergoding niet worden teruggedraaid. Bovendien is... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,50
  e
 • Corporate Religious Freedom and the Rights of Others (e-Book)
  In pluralist societies, corporate religious freedom might confl ict with other fundamental rights. Corporate piety might collide with LGBT rights, notably when a company’s management does... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  23,00
  e
 • Een Rwandees kaartenhuis (e-Book)
  In het voorjaar van 1994 was de wereld getuige van de genocide in Rwanda. Op 11 november 1998 vroeg de destijds 30-jarige Rwandees Joseph Mpambara asiel aan in Nederland. Hij was op de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Augustus 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,00
  e
 • Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme (e-Book)
  Onze tijd wordt veelal als chaotisch ervaren en maatschappelijk onbehagen tiert welig. Sombere diagnosen over het moderne bestaan hebben als gevolg daarvan vaak de overhand. In weerwil van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,50
  e
 • Sociale media, delictgedrag en communicatie (e-Book)
  Media-uitingen over illegaal of crimineel gedrag kunnen grootschalige en heftige reacties losmaken. Via sociale media verspreidt content zich in razend tempo. Media en criminaliteit zijn... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  30,50
  e
 • Grenzen aan de emancipatie van het slachtoffer? (e-Book)
  Slachtoffers hebben de laatste decennia steeds meer aandacht verkregen, hun belangen zijn ruimschoots voor het voetlicht gebracht en hun rechtspositie is verbeterd. Die ontwikkelingen hebben... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • The creative carpenter (e-Book)
  In 1990, a duffle bag with the dismembered and beheaded remains of American model Melissa Halstead was found in a canal in Rotterdam. In 2001, the dismembered and beheaded remains of English... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,50
  e
 • Conflicten in economische ketens (e-Book)
  In een complexe economie als de Nederlandse, waarin talloze transacties plaatsvinden, komen heel weinig conflicten terecht in het juridisch systeem en nog veel minder voor de rechter. Er is... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  21,00
  e
 • De Wet Herziening Partneralimentatie (e-Book)
  Binnen de maatschappij en de politiek bestaat al geruime tijd discussie over de duur van onderhoudsverplichting voor (ex-)echtgenoten, de partneralimentatie. Op 1 januari 2020 is de Wet... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  December 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  22,50
  e
 • Coproductie in de publieke sector (e-Book)
  In de participatiesamenleving is de burger geen passieve ontvanger van overheidsdiensten, maar een actieve deelnemer. Coproductie van publieke diensten betekent dat publieke professionals... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  27,00
  e
 • Nieuwe Tegenstellingen (e-Book)
  Dit boek bevat verrassende oplossingen en onverwachte analyses van toonaangevende wetenschappers uit de economie, sociologie, politicologie, filosofie, social geografie en psychologie voor... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  32,50
  e
 • Preadviezen / 2017 (e-Book)
  Dit zijn de preadviezen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Rechtswetenschappers, onderzoekers, rechters en... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  23,50
  e
 • Cybercrime en witwassen (e-Book)
  Het witwassen van de gelden die worden verkregen uit cybercrime vindt in toenemende mate plaats met digitale betalingsmiddelen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe deze gelden worden... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  37,00
  e
 • Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker (e-Book)
  Wat kunnen we van Engeland en Duitsland leren ten behoeve van de modernisering van de strafvordering? Dat is de vraag die in dit rechtsvergelijkend onderzoek wordt behandeld. Bijzondere... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  September 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  37,50
  e
 • Voorbij de eeuw van bureaucratie (e-Book)
  De overheid handelt steeds meer als partner in netwerken en hanteert maatwerk in plaats van standaardregels. Maar wat betekent dat voor de interne organisatie van overheden? Dit boek laat in... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  27,00
  e
 • Grensoverschrijdend bestuursrecht (e-Book)
  Op vrijdag 25 november 2016 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR plaats in de grote zittingszaal van de Hoge Raad te Den Haag. Het onderwerp van dit jaar was grensoverschrijdend... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  36,50
  e
 • Recht van de Islam 31 (e-Book)
  Teksten van het op 16 juni 2016 te Leiden gehouden 34ste RIMO-symposium: Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie. Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,50
  e
 • Focus on Honour (e-Book)
  Unfortunately, violence in the name of honour regularly occurs in our society. Each year, in approximately three thousand cases, the National Police Force take into consideration that an... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,00
  e
 • Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng (e-Book)
  Op 16 juni 2017 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Naar een betere opbrengst van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,50
  e
 • Bestaansminimum en bankbeslag (e-Book)
  Gerechtsdeurwaarders rekenen het tot hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de rechtsstaat. Vanuit hun ambtelijke taak en het dagelijkse contact met... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,50
  e
 • Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem? (e-Book)
  Op 25 november 2016 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‘Procesfinanciering door... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,50
  e
 • Commerciële contractanten – consistenter differentiëren? (e-Book)
  Het burgerlijk recht maakt een grofmazige tweedeling tussen enerzijds transacties met consumenten (of: b2c-relaties), waar ongelijkheidscompensatie een vertrekpunt is, en anderzijds... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  20,00
  e
 • Discretie in recht en samenleving (e-Book)
  Anders dan soms gedacht biedt het recht, of meer in zijn algemeenheid regelgeving, lang niet altijd de zekerheid en de duidelijkheid die mensen er van verwachten of van zouden wensen. Regels... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  15,00
  e
 • Vertrouwen in de lokale rechtsstaat (e-Book)
  De afgelopen jaren heeft de wetgever verschillende taken gedecentraliseerd. Deze decentralisatie is begonnen in het sociaal domein, maar strekt zich uit over tal van andere beleidsterreinen.... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  38,50
  e
 • Slimme handhaving (e-Book)
  Met de actuele discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat staat ook de hand having in de sociale zekerheid hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Deze bundel doet verslag... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  36,50
  e
 • De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (e-Book)
  In zijn Rotterdamse oratie gaat Kid Schwarz in op de betekenis van het vennootschappelijk belang, dat wettelijk geldt als richtsnoer voor het functioneren van bestuur en toezichthouders... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,00
  e
 • Gear Up (e-Book)
  Gear Up biedt een boeiend en praktisch raamwerk voor iedereen die van de grond af een onderneming wil opbouwen of een bestaande onderneming wil laten groeien. De auteurs introduceren een... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  25,50
  e
 • Directors liability in the twilight zone (e-Book)
  The legislative efforts of the European Union with respect to insolvency were, for a long time, limited to providing uniform rules of international private law on the competent court,... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,50
  e
 • Lessen uit crises en mini-crises evenementeneditie (e-Book)
  Deze speciale editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises gaat specifiek in op het thema evenementen. De publicatie bevat een beschouwing van negen casus die eerder aan de orde... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  27,50
  e

Pagina

Vorige
Volgende
1
...