350 titels gevonden in Boom uitgevers Adobe PDF vanaf € 8,99

Sorteer op:

 • Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (e-Book)
  De modernisering van het Wetboek van Strafvordering staat niet op zichzelf. Een blik over onze landsgrenzen leert dat in andere Europese landen ook wordt gewerkt aan herziening van het... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  69,00
  e
 • Focus on Honour (e-Book)
  Unfortunately, violence in the name of honour regularly occurs in our society. Each year, in approximately three thousand cases, the National Police Force take into consideration that an... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • Stability and Differentiation in the European Union (e-Book)
  This book analyses how the European Union should react to the threats and challenges it faces today. Europe's external problems concern first of all the geopolitical threats at its... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Augustus 2017
  Download direct dit e-Book
  15,00
  e
 • Het gras bij de buren (e-Book)
  Rangordeningen maken is een populair tijdverdrijf. Nederland is dol op lijstjes. Veel burgers raken in de ban van competities en ‘ranking the stars’. Hitparades behoren tot de best gelezen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,50
  e
 • Re- De- Co-dification? (e-Book)
  Is it time for jurisdictions to undertake recodification, decodification, or even codification of their private laws? This volume addresses this recurring question in legal science by... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  59,00
  e
 • Recht van de Islam 31 (e-Book)
  Teksten van het op 16 juni 2016 te Leiden gehouden 34ste RIMO-symposium: Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie. Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  27,99
  e
 • Ongezond en (on)geoorloofd (e-Book)
  (Volks)gezondheidsproblemen die gepaard gaan met roken, alcohol, suiker, transvetten en andere legale maar (potentieel) gezondheidsbedreigende producten, halen dagelijks het nieuws. Vanuit... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  87,50
  e
 • Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng (e-Book)
  Op 16 juni 2017 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Naar een betere opbrengst van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,80
  e
 • The Police, the Public and the Pursuit of Trust (e-Book)
  Public trust in the police is a matter of great importance for police organizations and governments all over Europe. The police, the public, and the pursuit of trust offers a unique... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,00
  e
 • Bestaansminimum en bankbeslag (e-Book)
  Gerechtsdeurwaarders rekenen het tot hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de rechtsstaat. Vanuit hun ambtelijke taak en het dagelijkse contact met... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  21,00
  e
 • Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem? (e-Book)
  Op 25 november 2016 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‘Procesfinanciering door... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  18,50
  e
 • Commerciële contractanten – consistenter differentiëren? (e-Book)
  Het burgerlijk recht maakt een grofmazige tweedeling tussen enerzijds transacties met consumenten (of: b2c-relaties), waar ongelijkheidscompensatie een vertrekpunt is, en anderzijds... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  12,50
  e
 • Discretie in recht en samenleving (e-Book)
  Anders dan soms gedacht biedt het recht, of meer in zijn algemeenheid regelgeving, lang niet altijd de zekerheid en de duidelijkheid die mensen er van verwachten of van zouden wensen. Regels... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  15,50
  e
 • Daad, dader en deskundige (e-Book)
  De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  90,00
  e
 • Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG (e-Book)
  Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (AVG). De AVG wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  67,50
  e
 • (On)gemerkt bijzonder (e-Book)
  Wat betekent het om op te groeien in een criminogene context en geen criminele carrière te ontwikkelen (resistance to crime)? Het antwoord op deze vraag wordt in dit boek onderzocht langs... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  51,00
  e
 • De ontnemingsmaatregel toegepast (e-Book)
  Misdaad mag niet lonen. Om die reden is de 'maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel', kortweg de 'ontnemingsmaatregel', in het Nederlandse strafrecht ingevoerd. Deze... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  83,50
  e
 • EU Public Procurement Law & Self-organisation (e-Book)
  The nexus between EU public procurement law and self-organisation of the Member States and their public authorities in the European Union is often misunderstood. This book is the fi rst... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,00
  e
 • An Uneven Balance? A Legal Analysis of Power Asymmetries Between National Parliaments in the EU (e-Book)
  Almost a decade after the entry into force of the ‘Treaty of Parliaments’, as the Treaty of Lisbon is sometimes labelled due to its measures significantly strengthening the role of national... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  85,00
  e
 • Vertrouwen in de lokale rechtsstaat (e-Book)
  De afgelopen jaren heeft de wetgever verschillende taken gedecentraliseerd. Deze decentralisatie is begonnen in het sociaal domein, maar strekt zich uit over tal van andere beleidsterreinen.... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,00
  e
 • Commercieel Contractenrecht (e-Book)
  Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op commerciële contracten gesloten tussen professionele partijen. Dit boek is praktijkgericht. Het besteedt aandacht... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  84,00
  e
 • Depositaries in European Investment Law (e-Book)
  In practice, the same banks and investment firms are acting as a custodian under MiFID II and CRD IV, a depositary under the AIFMD/UCITSD V and a depositary/custodian under IORPD II.... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  110,50
  e
 • Slimme handhaving (e-Book)
  Met de actuele discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat staat ook de hand having in de sociale zekerheid hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Deze bundel doet verslag... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,00
  e
 • De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (e-Book)
  In zijn Rotterdamse oratie gaat Kid Schwarz in op de betekenis van het vennootschappelijk belang, dat wettelijk geldt als richtsnoer voor het functioneren van bestuur en toezichthouders... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  30,00
  e
 • Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - deel 8 (e-Book)
  In zijn brief van 2 juli 2014 kondigde de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie het voornemen aan om het bestaande Wetboek van Strafvordering te moderniseren. Het huidige wetboek is... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  90,00
  e
 • Gear Up (e-Book)
  Gear Up biedt een boeiend en praktisch raamwerk voor iedereen die van de grond af een onderneming wil opbouwen of een bestaande onderneming wil laten groeien. De auteurs introduceren een... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2014
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  27,50
  e
 • The Right to a Fair Trial in International Criminal Proceedings (e-Book)
  This book examines the right to a fair trial in international criminal proceedings from a human right perspective drawing mainly from General Comments, Individual Communications to the Human... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  135,00
  e
 • Directors liability in the twilight zone (e-Book)
  The legislative efforts of the European Union with respect to insolvency were, for a long time, limited to providing uniform rules of international private law on the competent court,... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  35,00
  e
 • Lessen uit crises en mini-crises evenementeneditie (e-Book)
  Deze speciale editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises gaat specifiek in op het thema evenementen. De publicatie bevat een beschouwing van negen casus die eerder aan de orde... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,95
  e
 • International Standards on Legal Protection of Prisoners’ Labor and Social Security Rights (e-Book)
  National system striving for protecting prisoners' labor and social security rights has been conducted in legislative area in many countries all over the world. And nowadays, national law... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  59,00
  e

Pagina

Vorige
Volgende
1
...