145 titels gevonden in Boom uitgevers Adobe PDF vanaf € 13,00

Sorteer op:

 • Psychische schade (e-Book)
  Psychische aandoeningen kunnen ten minste zo invalideren als fysieke. Psychische schade roept in het aansprakelijkheidsrecht niettemin eigen vragen op, over onrechtmatigheid, relativiteit,... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,00
  e
 • Naar een nabijheidsrechter? (e-Book)
  De vrederechter als een vorm van toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak spreekt de laatste jaren sterk tot de verbeelding. Het onderwerp mag zich verheugen in politieke belangstelling... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  40,00
  e
 • Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans (e-Book)
  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt, in 2020, het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid. Tevens introduceert de WAB premiedifferentiatie naar de aard van het contract... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  95,00
  e
 • Een Rwandees kaartenhuis (e-Book)
  In het voorjaar van 1994 was de wereld getuige van de genocide in Rwanda. Op 11 november 1998 vroeg de destijds 30-jarige Rwandees Joseph Mpambara asiel aan in Nederland. Hij was op de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Augustus 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,00
  e
 • It is all about integrity, stupid (e-Book)
  This book contains 26 studies on the integrity of governance, by scholars from around the world. The studies are on, about or inspired by Leo Huberts, the famous integrity scholar. Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  45,00
  e
 • Ondernemen in de Open Samenleving (e-Book)
  Internationale markten zijn de afgelopen decennia sterk mondiaal ontwikkeld en veel bedrijven zijn in deze geglobaliseerde context uitgegroeid tot belangrijke, quasi-politieke spelers. Deze... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  22,50
  e
 • Waarom de criminologie mij dierbaar is (e-Book)
  Wie het heeft over de positie van dieren in de criminologie, kan vaak op lacherige reacties rekenen. Dominant is de gedachte dat het in dit door sociale wetenschappers en juristen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  32,50
  e
 • Recht van de Islam 31 (e-Book)
  Teksten van het op 16 juni 2016 te Leiden gehouden 34ste RIMO-symposium: Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie. Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  37,50
  e
 • Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng (e-Book)
  Op 16 juni 2017 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Naar een betere opbrengst van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,00
  e
 • The Police, the Public and the Pursuit of Trust (e-Book)
  Public trust in the police is a matter of great importance for police organizations and governments all over Europe. The police, the public, and the pursuit of trust offers a unique... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  48,00
  e
 • Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naartoe? (e-Book)
  Op 27 november 2015 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Enkele inhoudelijke aspecten... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,00
  e
 • Wetgeving kwaliteit en innovatie: KEI (e-Book)
  De wetgeving 'kwaliteit en innovatie', afgekort tot 'KEI', heeft de ambitie de praktijk van het procederen in civiele en bestuurszaken ingrijpend te veranderen. De wetgeving raakt de... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  22,50
  e
 • Procedurele en distributieve rechtvaardigheid (e-Book)
  Op 26 juni 2014 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Procedurele en distributieve... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,00
  e
 • Schandpaal of schouderklop? (e-Book)
  Het op naam publiceren van opgelegde boetes (naming en shaming) is een populaire en redelijk effectieve handhavingstechniek om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen: ondernemingen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  25,00
  e
 • Modernisering burgerlijk bewijsrecht (e-Book)
  Dit boek bevat het in april 2017 uitgebrachte advies van de door de minister van Veiligheid en Justitie ingestelde expertgroep Modernisering burgerlijk bewijsrecht. De belangrijkste... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld (e-Book)
  Het kiezen van een mooi onderwerp voor het LSA Symposion is ieder jaar weer een uitdaging. De LSA is er trots op dat ook het 28ste symposion een boeiende en leerzame dag is geworden, dit... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  34,50
  e
 • Gezocht: Pioniers (e-Book)
  Illegale wietplantages, mensenhandel, XTC-labs, grootschalige fraude - de georganiseerde criminaliteit grijpt om zich heen in Nederland. Bestuurders worden geïntimideerd, ondernemers worden... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,00
  e
 • De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie (e-Book)
  De kwalificatie van bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht is al onderwerp geweest van verschillende bijdragen en verhandelingen. In dit boek wordt een beschouwing... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,00
  e
 • Met recht naar een circulaire economie (e-Book)
  Het verbruik van fossiele en andere grondstoffen is eindig. Bovendien veroorzaakt het broeikasgassen en kost het energie. In Europa en Nederland wordt de circulaire economie gestimuleerd met... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  47,00
  e
 • De stichting, stichting particulier fonds en de trust (e-Book)
  Dit boek beschrijft in het kort de hoofdzaken van de stichting en meer uitgebreid die van de Curaçaose stichting particulier fonds en de in 2012 ingevoerde Curaçaose trust. Aan de orde komen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  24,00
  e
 • Bestaansminimum en bankbeslag (e-Book)
  Gerechtsdeurwaarders rekenen het tot hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de rechtsstaat. Vanuit hun ambtelijke taak en het dagelijkse contact met... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  31,50
  e
 • Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem? (e-Book)
  Op 25 november 2016 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‘Procesfinanciering door... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  28,00
  e
 • Commerciële contractanten – consistenter differentiëren? (e-Book)
  Het burgerlijk recht maakt een grofmazige tweedeling tussen enerzijds transacties met consumenten (of: b2c-relaties), waar ongelijkheidscompensatie een vertrekpunt is, en anderzijds... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  19,00
  e
 • Daad, dader en deskundige (e-Book)
  De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  79,50
  e
 • Routes van het Recht (e-Book)
  De rechtspsychologie gaat over het gedrag van mensen in het recht. Over getuigen en hoe zij worden ondervraagd. Over rechters en hoe zij beslissen. Over politiemensen en hoe zij misdrijven... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juli 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  71,50
  e
 • Transnationale rechtshandhaving (e-Book)
  De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Augustus 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  22,50
  e
 • Handboek Gezondheidsrecht (e-Book)
  Het Handboek Gezondheidsrecht bevat een uitgebreide analyse van alle belangrijke thema's binnen het gezondheidsrecht. Het boek opent met een inleidend hoofdstuk waarin het gezondheidsrecht... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Augustus 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  118,50
  e
 • An Uneven Balance? A Legal Analysis of Power Asymmetries Between National Parliaments in the EU (e-Book)
  Almost a decade after the entry into force of the ‘Treaty of Parliaments’, as the Treaty of Lisbon is sometimes labelled due to its measures significantly strengthening the role of national... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  90,50
  e
 • De lokale betekenis van basisteams (e-Book)
  De Politieacademie is hét nationale wervings-, selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie. De koers van de Politieacademie is gericht op voortdurende... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Augustus 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  30,00
  e
 • Ontzuilde bezieling (e-Book)
  Nederland kent een sterk ontwikkelde civil society. Al eeuwenlang gonst en bruist het van burgerinitiatieven, van gildes tot zorgcoöperaties, van weeshuizen tot de Eigen Kracht Centrale.... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Augustus 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  40,00
  e

Pagina

Vorige
Volgende
1