427 titels gevonden in Boom uitgevers Adobe PDF vanaf € 10,50

Sorteer op:

 • Coproductie in de publieke sector (e-Book)
  In de participatiesamenleving is de burger geen passieve ontvanger van overheidsdiensten, maar een actieve deelnemer. Coproductie van publieke diensten betekent dat publieke professionals... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Maart 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  27,00
  e
 • Naar een nabijheidsrechter? (e-Book)
  De vrederechter als een vorm van toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak spreekt de laatste jaren sterk tot de verbeelding. Het onderwerp mag zich verheugen in politieke belangstelling... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  40,00
  e
 • The Praxis of Justice (e-Book)
  The Praxis of Justice brings together original contributions on restorative justice centering on the work of Ivo Aertsen, Emeritus Professor of Criminology in the Faculty of Law, KU Leuven.... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  68,50
  e
 • Emerging Governance (e-Book)
  Society in its 21st century shape is an improvising one: driven by incidents and impulses, with actors engaging in problem-solving practices, freely dealing with institutional logics and... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  44,50
  e
 • Vastgoedtransacties (e-Book)
  In dit boek worden de praktijk en de theorie van de overdracht van vastgoed besproken. Het geldende Nederlandse privaatrecht op het onderhavige deelgebied wordt in kaart gebracht en vele... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  98,50
  e
 • It is all about integrity, stupid (e-Book)
  This book contains 26 studies on the integrity of governance, by scholars from around the world. The studies are on, about or inspired by Leo Huberts, the famous integrity scholar. Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  47,50
  e
 • Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2) (e-Book)
  In Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel II: Effectenuitgevende instellingen. De... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  85,00
  e
 • International Civil Aviation (e-Book)
  The author provides a comprehensive study of the relevant body of treaties, institutions and programmes with respect to international civil aviation – taking also into account the future... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Oktober 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  93,50
  e
 • (On)gemerkt bijzonder (e-Book)
  Wat betekent het om op te groeien in een criminogene context en geen criminele carrière te ontwikkelen (resistance to crime)? Het antwoord op deze vraag wordt in dit boek onderzocht langs... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  47,00
  e
 • Psychische schade (e-Book)
  Psychische aandoeningen kunnen ten minste zo invalideren als fysieke. Psychische schade roept in het aansprakelijkheidsrecht niettemin eigen vragen op, over onrechtmatigheid, relativiteit,... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  41,00
  e
 • Grenzen aan de emancipatie van het slachtoffer? (e-Book)
  Slachtoffers hebben de laatste decennia steeds meer aandacht verkregen, hun belangen zijn ruimschoots voor het voetlicht gebracht en hun rechtspositie is verbeterd. Die ontwikkelingen hebben... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  26,00
  e
 • Ondernemen in de Open Samenleving (e-Book)
  Internationale markten zijn de afgelopen decennia sterk mondiaal ontwikkeld en veel bedrijven zijn in deze geglobaliseerde context uitgegroeid tot belangrijke, quasi-politieke spelers. Deze... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  23,50
  e
 • Waarom de criminologie mij dierbaar is (e-Book)
  Wie het heeft over de positie van dieren in de criminologie, kan vaak op lacherige reacties rekenen. Dominant is de gedachte dat het in dit door sociale wetenschappers en juristen... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,50
  e
 • Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans (e-Book)
  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt, in 2020, het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid. Tevens introduceert de WAB premiedifferentiatie naar de aard van het contract... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  95,00
  e
 • Preadviezen 2019 (e-Book)
  Dit zijn de preadviezen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Inhoud Consumentenbescherming bij servitisation... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2019
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  30,50
  e
 • Voorbij de eeuw van bureaucratie (e-Book)
  De overheid handelt steeds meer als partner in netwerken en hanteert maatwerk in plaats van standaardregels. Maar wat betekent dat voor de interne organisatie van overheden? Dit boek laat in... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2017
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  27,00
  e
 • Wendbaar wetgeven (e-Book)
  Uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid zetten op grote schaal ICT in voor een effectieve en efficiënte uitvoering van wetgeving. De massaliteit van hun uitvoeringspraktijk maakt ICT... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  November 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  55,50
  e
 • Recht van de Islam 31 (e-Book)
  Teksten van het op 16 juni 2016 te Leiden gehouden 34ste RIMO-symposium: Bewijs van huwelijk en afstamming in het licht van migratie. Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  39,50
  e
 • Focus on Honour (e-Book)
  Unfortunately, violence in the name of honour regularly occurs in our society. Each year, in approximately three thousand cases, the National Police Force take into consideration that an... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,00
  e
 • Ongezond en (on)geoorloofd (e-Book)
  (Volks)gezondheidsproblemen die gepaard gaan met roken, alcohol, suiker, transvetten en andere legale maar (potentieel) gezondheidsbedreigende producten, halen dagelijks het nieuws. Vanuit... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  87,50
  e
 • Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng (e-Book)
  Op 16 juni 2017 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Naar een betere opbrengst van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,50
  e
 • The Police, the Public and the Pursuit of Trust (e-Book)
  Public trust in the police is a matter of great importance for police organizations and governments all over Europe. The police, the public, and the pursuit of trust offers a unique... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Mei 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  49,50
  e
 • Bestaansminimum en bankbeslag (e-Book)
  Gerechtsdeurwaarders rekenen het tot hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de rechtsstaat. Vanuit hun ambtelijke taak en het dagelijkse contact met... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  33,50
  e
 • Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem? (e-Book)
  Op 25 november 2016 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‘Procesfinanciering door... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  29,50
  e
 • Commerciële contractanten – consistenter differentiëren? (e-Book)
  Het burgerlijk recht maakt een grofmazige tweedeling tussen enerzijds transacties met consumenten (of: b2c-relaties), waar ongelijkheidscompensatie een vertrekpunt is, en anderzijds... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  20,00
  e
 • Discretie in recht en samenleving (e-Book)
  Anders dan soms gedacht biedt het recht, of meer in zijn algemeenheid regelgeving, lang niet altijd de zekerheid en de duidelijkheid die mensen er van verwachten of van zouden wensen. Regels... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  15,00
  e
 • Daad, dader en deskundige (e-Book)
  De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  83,50
  e
 • Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG (e-Book)
  Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (AVG). De AVG wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  67,00
  e
 • De ontnemingsmaatregel toegepast (e-Book)
  Misdaad mag niet lonen. Om die reden is de 'maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel', kortweg de 'ontnemingsmaatregel', in het Nederlandse strafrecht ingevoerd. Deze... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  78,00
  e
 • EU Public Procurement Law & Self-organisation (e-Book)
  The nexus between EU public procurement law and self-organisation of the Member States and their public authorities in the European Union is often misunderstood. This book is the fi rst... Meer
  Adobe PDF met digitaal watermerk|
  Juni 2018
  Download direct dit e-Book
  Actie: Geen verzendkosten!
  50,50
  e

Pagina

Vorige
Volgende
1
...