24 titels gevonden in vanaf € 4,99

Sorteer op:

 • Dit is Stip
  In prachtich nij Stipboek foar de alderlytsten, dat sels yn de foarm fan Stip makke is! Leuk om mei te boartsjen én leuk as dekoraasje op de bernekamer! Meer
  Paperback|
  Juni 2018
  Levertijd: 2-3 werkdagen
  8,99
 • Het ontdekboek van Dribbel
  Kleuren, vormen en getallen leren met Dribbel en zijn vriendjes Al meer dan dertig jaar groeien kinderen op met Dribbel. In dit nieuwe grote kartonboek ontdekken kleuters van alles over... Meer
  Hardback|
  September 2018
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  12,99
 • Dribbel naar de bieb
  Ga met Dribbel naar de bieb! Al bijna veertig jaar groeien generaties peuters met Dribbel op. In dit vrolijke nieuwe flapjesboek gaat Dribbel met zijn vader naar de bibliotheek. In de bieb... Meer
  Hardback|
  Februari 2019
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  8,99
 • Stip en syn pake
  Watfoar waar it ek is, Stip en pake fine tegearre fan alles út. Se binne dan ek o sa wiis mei elkoar. Meer
  Paperback|
  Februari 2015
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  7,99
 • Stip en syn mem
  Stip is graach by syn mem. Se dogge in soad dingen tegearre. Stip en syn mem binne hiel wiis meiïnoar. Meer
  Hardback|
  Februari 2015
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  7,99
 • Stip kin al telle
  Stip kin telle fan 1 oant 10! Wat kin er op 'e pleats allegear telle? Hy makket mei syn heit in rûntsje oer it hiem en kom allegear bisten tsjin. Hoefolle? En wat sit der achter de flapkes? Meer
  Paperback|
  Februari 2015
  Levertijd: 2-3 werkdagen
  13,50
 • Wat fielt stip?
  It learen fan bisten, wurden, foarmen, kleuren en sifers: Stip fynt it allegear like prachtich! Meer
  Paperback|
  Februari 2015
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  11,99
 • Stip en syn beppe
  Stip fynt it moai om beppe te helpen en beppe kin ek hiel moai foarlêze. Stip en beppe binne dan ek o sa wiis mei elkoar. Meer
  Paperback|
  Februari 2015
  Levertijd: 2-3 werkdagen
  7,99
 • Wer is stip
  Stip moat ite, mar wêr soe er wêze? Wa sitte der ferskûle achter de flapkes? Meer
  Hardback|
  Maart 2015
  Levertijd: 2-3 werkdagen
  13,50
 • Hoi, Stip!
  Dit lytse boekje kin oan de buggy hingje en ûnderweis foar in protte wille soargje. Meer
  Paperback|
  Juli 2016
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  7,50
 • Stip syn moaiste ferhalen
  Seis fan de moaiste Stip-ferhaaltsjes.Lês hoe Stip en syn freonen picknicke, in nij spultsje dogge, pake helpe yn 'e tún en noch folle mear! Meer
  Hardback|
  Augustus 2016
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  14,95
 • Stip nei de pleats
  Stip is by syn heit, dy't op de pleats wurket en fynt dêr allegear jonge bisten. Meer
  Paperback|
  Maart 2017
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  8,99
 • Betterskip, Stip
  Kartonboekje foar de alderlytskes.Earme Stip! Hy fielt him net lekker en mei net bûten boartsje. Kinne syn freontsjes him opfleurje? Meer
  Paperback|
  Maart 2017
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  6,99
 • Dribbel naar het museum
  Dribbel gaat naar het museum! Stevig kartonboek met heel veel flapjes Al meer dan dertig jaar groeien generaties peuters met Dribbel op. In dit nieuwe boekje kunnen kleine kinderen meeleven... Meer
  Hardback|
  September 2017
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  8,99
 • Winterwille mei Stip
  Stip hat mei syn famylje en freonen in protte wille yn 'e snie.Tink om 'e snieballen, pake! Yn deselde rige ferskynden ek: Stip en syn mem, Stip en syn heit, Stip en syn beppe en Stip en syn... Meer
  Paperback|
  November 2017
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  7,99
 • Dribbels tractor
  Dribbels avontuur op de boerderij Al meer dan dertig jaar groeien peuters op met Dribbel. In dit nieuwe boekje kunnen kleine kinderen meeleven met Dribbel als hij in de tractor rijdt en... Meer
  Hardback|
  Mei 2018
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  9,99
 • Dribbels verkleedkist
  Wie is Dribbel vandaag? Bepaal het zelf! Al meer dan dertig jaar groeien peuters op met Dribbel. In dit nieuwe boekje bepaal je zelf hoe Dribbel eruitziet. Klap de hele pagins om en verander... Meer
  Hardback|
  Juli 2018
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  9,99
 • Stip kriget in suske
  Stip syn heit en mem ha in grutte ferrassing foar Stip - in Suske! Sjoch hoe't dat alderleafste hûntsje en har grutte broer Stip oan 't boartsjen binne. Meer
  Paperback|
  Maart 2015
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  8,99
 • Stip en syn heit
  Stip fynt it moai om mei syn heit te boartsjen. Se fine tegearre fan alles út. Meer
  Hardback|
  Februari 2015

  Tijdelijk niet beschikbaar

  7,99
  Tijdelijk niet beschikbaar
 • Dribbel naar de boerderij
  Dribbel gaat naar de boerderij waar zijn vader werkt. Samen gaan ze op zoek naar de pasgeboren dieren. Hij ontmoet alle dieren die op de boerderij wonen. Kijk achter de flapjes en help... Meer
  Hardback|
  Mei 2011
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  8,99
 • Waar is Dribbel?
  Waar is Dribbel? is het eerste en beroemdste avontuur van Dribbel. Waar zou Dribbel toch zijn? Zit hij achter de deur, onder het bed of in de kast? Kijk achter de flapjes en ontdek waar... Meer
  Hardback|
  Juli 1995
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  13,50
 • Dribbel naar de boerderij
  Dribbel gaat naar de boerderij waar zijn vader werkt. Samen gaan ze op zoek naar pasgeboren dieren. Hij ontmoet alle dieren die op de boerderij wonen. Kijk achter de flapjes en help Dribbel... Meer
  Hardback|
  Juli 1996
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  13,50
 • Waar is dribbel
  Dit is het eerste en beroemdste avontuur van Dribbel. Als kartonboekje is het speciaal geschikt voor de allerkleinste Dribbel-fans. Het is tijd om te eten, maar waar is Dribbel? Kijk achter... Meer
  Hardback|
  September 2010
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  8,99
 • Dag, Dribbel! - Buggyboek
  Buggyboek over het hondje Dribbel. Meer
  Hardback|
  Augustus 2011
  Levertijd: 1-2 werkdagen
  4,99